Tổng hợp các phím tắt trong Photoshop

Chào mừng bạn đã đến với blog của Phan Văn Cương  !

Photoshop là một công cụ thiết kế và chỉnh sửa ảnh số 1 thế giới và tất nhiên nó không thể thiếu trong thiết kế web chuyên nghiệp, đây là nơi các designer sáng tạo nên các bản giao diện, các mẫu quảng cáo đẹp mắt.

Để giúp bạn sử dụng Photoshop một cách linh hoạt trong ngày hôm nay, tôi giới thiệu các bạn tổng hợp các phím tắt trong Photoshop. Bạn hãy tham khảo và áp dụng ngay vào công việc của mình, tôi tin nó sẽ giúp bạn làm việc với tốc độ cao hơn, dễ dàng hơn.

Dưới đây là tổ hợp các phím tắt Photoshop bạn cần ghi nhớ. Ngoài ra các bạn có thể download bản hình ảnh sau đây và dán nó trước bàn làm việc để tiện cho việc tra cứu.

Bản phím tắt trong Photoshop

Bạn có thể tải bản gốc tại đây: https://goo.gl/XcNGMj


Nhóm phím tắt hệ thống FILE

Nhóm lệnh File 

Tương ứng Nội dung

      CTRL + N

New

Tạo File mới

      CTRL + O

Open

Mở file

      CTRL + ALT + O

Open As

Mở file từ Adobe Bridge

      CTRL + W

Close

Đóng file

      CTRL + S

Save

Lưu

     CTRL + SHIFT + S

Save As

Lưu ra các dạng #

      CTRL + ALT + S

Save a Copy

Lưu thêm 1 bản copy

CTRL + P

Print

In ảnh

Nhóm phím tắt F

Nhóm lệnh F

Nội dung

F1

Mở trình giúp đỡ

F2

Cut

F3

Copy

F4

Paste

F5

Mở Pallete Brush

F6

Mở Pallete màu

F7

Mở Pallete Layer

F8

Mở Pallete Info

F9

Mở Pallete Action

 

Nhóm lệnh thao tác với Layer

Lênh tắt với LAYER

Tương ứng

Nội dung

CTRL + SHIFT + N

New > Layer

Tạo Layer mới

CTRL + J

New > Layer Via Copy

Nhân đôi Layer

CTRL + SHIFT + J

New > Layer Via Cut

Cắt Layer

CTRL + G

Group with Previous

Tạo nhóm Layer

CTRL + SHIFT + G

Ungroup

Bỏ nhóm Layer

CTRL + SHIFT + ]

Arrange > Bring to Front

Chuyển Layer lên trên cùng

CTRL + ]

Arrange > Bring to Forward

Chuyển Layer lên trên

CTRL + [

Arrange > Send Backward

Chuyển Layer xuống dưới

CTRL + SHIFT + [

Arrange > Send to Back

Chuyển Layer xuống dưới cùng

CTRL + E

Merge Down

Ghép các Layer được chọn

CTRL + SHIFT + E

Merge Visible

Ghép tất cả các Layer

Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop

Nhóm phím SELECT

Tương ứng

Nội dung

CTRL + A

All

Chọn tất cả

CTRL + D

Deselect

Bỏ vùng chọn

CTRL + SHIFT + D

Reselect

Chọn lại vùng chọn

CTRL + SHIFT + I

Inverse Nghịch đảo vùng chọn
CTRL + ALT + D Feather

Mờ biên vùng chọn

CTRL + F

Last Filter Lặp lại Filter cuối cùng
CTRL + SHIFT + F Fade

Chỉnh Opacity Brush

Các phím tắt với nhóm IMAGE

Nhóm lệnh IMAGE

Tương ứng Nội dung

CTRL + L

Ajust > Levels Bảng Levels

CTRL + SHIFT + L

Ajust > Auto Levels Tự động chỉnh Levels

CTRL + ALT + SHIFT + L

Ajust > Auto Contrast

Tự động chỉnh Contrast

CTRL + M Ajust > Curves

Bảng Curves

CTRL + B

Ajust > Color Blance Bảng Color Blance
CTRL + U Ajust > Hue/Saturation

Bảng Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U Ajust > Desaturate

Bảng Desaturate

CTRL + I Ajust > Invert

Bảng Invert

Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT

Nhóm lệnh tắt EDIT Tương ứng Nội dung

[

Zoom + Brush

Phóng to nét bút

]

Zoom – Brush

Thu nhỏ nét bút

CTRL + Z

Undo

Trở lại bước vừa làm

CTRL + ALT + Z

Undo More

Trở lại nhiều bước

CTRL + X

Cut

Cắt

CTRL + C

Copy

Copy

CTRL + SHIFT + C

Copy Merged Copy Merged

CTRL + V

Paste Paste
CTRL + SHIFT + CTRL + V Paste Into

Paste chồng lên

CTRL + T Free Transform

Xoay hình / Chỉnh ti lệ

CTRL + SHIFT + T

Transform > Again

Làm lại bước Free Transform

Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar

Nhóm phím tắt công cụ Tool bar Tương ứng Nội dung

V

Move Di chuyển
M Marquee

Tạo vùng chọn

L

Lasso Tạo vùng chọn tự do
W Magic Wand

Tạo vùng chọn theo màu

C

Crop Cắt hình
I Eyedroppe

Chấm màu . Thước kẻ

J

Healing Brush Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
B Brush

Nét bút

S

Clone Stamp Lấy mẫu từ 1 ảnh
Y History Brush

Gọi lại thông số cũ của ảnh

E

Eraser Tẩy
G Paint Bucket

Đổ màu/Đổ màu chuyển

.

Smudge Tool Mô tả hiện tường miết tay
O Burn

Làm tối ảnh

P

Pen Tạo đường path . vector

T

Horizontal Type

Viết chữ

A Path Selection

Chọn đường Path . Vector

U

Round Retange Vẽ các hình cơ bản
H Hand

Hand Tool

Z

Zoom Phóng to / nhỏ hình
D Defaul Background

Color

Quay về màu cơ bản ban dầu

X

Swich Foreground

& Background color

Đổi màu trên bảng màu

Nhóm phím tắt VIEW

Nhóm phím tắt VIEW

Tương ứng Nội dung
CTRL + Y Preview>CMYK

Xem màu CMYK

CTRL + SHIFT + Y

Gamut Warning Xem gam màu ngoài hệ CMYK
CTRL + + Zoom In

Phóng to

CTRL + –

Zoom Out Thu nhỏ
CTRL + 0 Fit on Screen

Xem hình tràn màn hình

CTRL + SHIFT + H

Hide Path Ẩn các đường Path
CTRL + R Show Rulers

Hiện thước

CTRL + ;

Hide Guides Ẩn Guides
CTRL + SHIFT + ; Snap To Guides

Nhẩy bằng Guides

CTRL + ALT + ;

Lock Guides Khoá Guides
CTRL + “ Show Grid

Hiện lưới

CTRL + SHIFT + ‘

Snap To Grid

Nhẩy bằng lưới

 


Tổng kết: Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu hệ thống các phím tắt thường dùng trong Photoshop, tôi hi vọng bạn áp dụng ngay vào công việc hằng ngày của mình để tiết kiệm thời gian và mang lại những trải nghiệm thú vị.

Leave a Reply