Kinh doanh online là gì? Những điều cần biết khi bắt đầu kinh doanh

Kinh doanh online là các hoạt động sử dụng internet để tiếp cận với khách hàng, sau đó xây dựng mối quan hệ và bán sản phẩm dịch vụ cho họ.
Bằng cách đó làm tăng doanh thu, lợi nhuận cho công việc kinh doanh!

Trong video này phù hợp với những người kinh doanh online chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc đã kinh doanh truyền thống nhưng gặp khó khăn vì khách hàng ngày càng ít đi.

Leave a Reply