Học tập để trở thành chính mình “Lập trình Vận Mệnh” (23-27/10/2017)

Đây là chương trình quan trọng nhất trong năm 2017 của tôi về Phát triển bản thân. Chương trình là những bài học câu chuyện trong đời thực và các công thức vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, và tự khám phá bản thân mình và đưa ra được sứ mệnh của cuộc đời.

Chương trình diễn ra trong 5 ngày đêm liên tục với sự dẫn dắt của Luật Sư Diễn Giả Phạm Thành Long đã thay đổi hoàn toàn tư duy bên trong của tôi và đây là một điểm xuất phát cho hành trình thay đổi mạnh mẽ sắtới

 

Leave a Reply