Nơi tôi ghi chép về các ebook của tôi. Nó là những kinh nghiệm trong lĩnh vực mà tôi theo đuổi có thể giúp bạn tiếp kiệm một vài năm.

Sinh viên nói gì về ebook: Bí quyết để có sự nghiệp lập trình web từ số 0

Cuốn ebook Bí quyết xây dựng sự nghiệp lập trình từ số 0 đã mang lại tiếng vang lớn trong cộng đồng cách sinh viên học lập trình. Trong cuốn ebook này tôi cho bạn tấm bản đồ đề thông qua đó bạn nhanh chóng thành công với nghề lập trình. Nếu bạn chưa đọc nó thì hãy đọc nó sớm trước khi quá muộn...

Continue ReadingSinh viên nói gì về ebook: Bí quyết để có sự nghiệp lập trình web từ số 0

Ra mắt ebook Bí quyết để có sự nghiệp lập trình web từ số 0 của Phan Văn Cương

Cuốn ebook: Bí quyết để có sự nghiệp lập trình từ số 0 được ra mắt vào 22h00 ngày 30/08/2007. Ebook chia sẻ lại hững tư duy mà Phan Văn Cương đã áp dụng xây dựng sự nghiệp của mình.

Continue ReadingRa mắt ebook Bí quyết để có sự nghiệp lập trình web từ số 0 của Phan Văn Cương