Tag Archives for " Kế hoạch học lập trình "

Ra mắt ebook Bí quyết để có sự nghiệp lập trình web từ số 0 của Phan Văn Cương

Ebook: Để có sự nghiệp lập trình từ số 0 - Phan Văn Cương

Cuốn ebook: Bí quyết để có sự nghiệp lập trình từ số 0 được ra mắt vào 22h00 ngày 30/08/2007. Ebook chia sẻ lại hững tư duy mà Phan Văn Cương đã áp dụng xây dựng sự nghiệp của mình.

>