Tag Archives for " Định hướng lập trình web "

Đánh thức chiến binh web 9 đã về đích (21-22/10/2017)

Về đích khóa huấn luyện Đánh Thức Chiến Binh Web 9

Mặc dù bị trùng rất nhiều chương trình về kinh doanh nhưng tôi đã nỗ lực trong 2 ngày để chia sẻ đến những bạn sinh viên về tư duy, chiến lược phát triển sự nghiệp đột phá. Với hai ngày làm việc từ sáng đến tối một cách tập trung cao độ chúng tôi […]

>