Tag Archives for " Đặt mục tiêu "

Phan Văn Cương – mục tiêu có trong tay 1tr$ vào năm 36 tuổi(10/11/2024)

Phan Văn Cương

Ai trong chúng ta cũng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp,  có tiềm lực và tài chính để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, to lớn hơn nữa có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội.   Tôi là Phan Văn Cương người luôn nỗ lực để tiến lên phía trước. […]

>