Đánh thức chiến binh web 9 đã về đích (21-22/10/2017)

Về đích khóa huấn luyện Đánh Thức Chiến Binh Web 9

Mặc dù bị trùng rất nhiều chương trình về kinh doanh nhưng tôi đã nỗ lực trong 2 ngày để chia sẻ đến những bạn sinh viên về tư duy, chiến lược phát triển sự nghiệp đột phá.

Với hai ngày làm việc từ sáng đến tối một cách tập trung cao độ chúng tôi về đích thành công. Những sự thay đổi những cảm xúc ở cuối chương trình là những bước chân đầu tiên để bạn có thể tiến lên một cách mạnh mẽ.

Đánh thức chiến binh web 9

Đánh thức chiến binh web 9

Về đích khóa huấn luyện Đánh Thức Chiến Binh Web 9

Về đích khóa huấn luyện Đánh Thức Chiến Binh Web 9

Bạn có thể xem lịch sớm nhất của chương trình MIỄN PHÍ – CHẤT LƯỢNG CAO tại đây: http://danhthucchienbinhweb.com

>