Archive
Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2017

Hoàn thành Chương trình huấn huyện kinh doanh đỉnh cao EagleCamp lần số 9 tại Ba Vì Resort (30/11- 6/12/2017)

Phan Văn Cương tốt nghiệp EagleCamp9 Của Diễn Giả Luật Sư Phạm Thành Long

Xin chào bạn của tôi, tôi vừa trở về sau hành trình 6 ngày tham dự chương trình đào tạo Kinh Doanh đỉnh cao tại Ba Vì Resort. Tại đây tôi đã học được công thức để BÁN mọi thứ và kinh doanh trong nhiều ngành nghề khác nhau. Một chương trình trình tôi đầu […]

>