Archive
Monthly Archives: Tháng Mười Một 2017

“Lời cảm ơn không bao giờ là đủ cho cuộc hành trình này” Chia sẻ của Nguyễn Hoàng Dương về Trại web

Nguyễn Hoàng Dương Trại web 7

– Chào các bạn ! – Chào thầy ! – Và chào anh ! Ngày đầu tiên đi học, lúc thì chào thầy lúc thì chào anh, mình không thể nhớ đã xưng hô như vậy với anh bao nhiêu lần và nó luôn được luân phiên chứ không cố định. Đúng vậy, lúc là […]

>